Kuole syntyäksesi

Ken ei opi, on kuollut ja ken ei rakasta, hän ei elä, mutta ken osaa kuolla, hän osaa elää. Ken kuolee eiliselle, löytää nykyhetken suloisuuden, ja ken kuolee tulevaisuudelle, elää ikuisessa nykyhetkessä. Kenessä itsekkyys kuolee, hän löytää Itsensä. Ken taas kuolee maailmalle, hän löytää jumalallisen niityn, sillä kuolema on syntymistä ja rakkaudessa minä kuolen ja…

Hän on peilimme

oppilas kysyi mestariltani mitä tapahtuu kun kaksi valaistunutta kohtaa toisensa se on kuin kaksi peiliä laitettaisiin vastakkain ne heijastavat toistensa puhtauden eikä heillä ole mitään kommunikoitavaa toisilleen sillä he ovat jo perimmäisessä rakkauden tilassa entä mitä tapahtuu kun oppilas kohtaa valaistuneen hän heijastaa meidän todellisen olemuksemme me näemme hänessä sen mitä miksi me voimme kasvaa…

kun agnostikot sanovat että he eivät näe luonnossa älyä he unohtavat itsensä sillä eivätkö he ole osa luontoa kun ateistit kieltävät Jumalan he kieltävät itsensä sillä kaikkialla läsnäolevana Jumala on myös heissä mutta he ovat siitä tietämättömiä heidän väitteisiinsä sisältyy ristiriita sillä emme voi sanoa että meitä ei ole olemassa sen tähden kun me olemme…

Kuolevaisuuden mietiskely

Mestari sanoo, että henkisen oppilaan tulee olla rohkea ja mietiskellä omaa kuolemaansa. Tämä lisää erottelukykyä ja näin meidän on helpompi irrottautua väliaikaisista asioista. Tietoisuus kehomme kuolevaisuudesta voimistaa pyrkimystämme tavoitella oivallusta siitä keitä me todella olemme, se voimistaa haluamme omistautua Jumalalliselle. – Taavi Kassila

Tunne itsesi

Itsetuntemuksessa on monta tasoa, joku saattaa omata itsestään virheellisen mielikuvan, juomaongelmainen voi väittää, että hänellä ei ole ongelmia juomisen kanssa, mutta kun hän myöntää ongelmansa ja raitistuu, hänen itsetuntemuksensa syvenee. Tässä on kyse persoonaminän tuntemuksesta, mutta kun luovumme muistakin riippuvuuksista, vallanhalusta, mustasukkaisuudesta, vihasta ja muista kielteisistä ominaisuuksista, meidän egomme pienenee ja me opimme tuntemaan itsemme…