Kollektiivinen tietoisuus

Jos yksilöt eivät voi sopia erimielisyyksiään, kuinka kansakunnat voisivat, ja jos meidän mielessämme ei ole rauhaa, kuinka ihmiskunnan kollektiivisessa tajunnassa voisi olla rauha. Kaikki ne kielteiset ominaisuudet, jotka ovat meissä yksilöissä, moninkertaistuvat ihmiskunnan tietoisuudessa. Vastaavasti, kun me teemme henkisiä harjoituksia ja hyviä tekoja, me puhdistamme sekä omaa tajuntaamme että samalla myös kollektiivista tajuntaa. Niinpä kaikella…

Kun me muutumme

Entisaikaan henkisen tien kulkijat etsivät totuutta itsensä takia, mutta tässä ajassa henkisen polun kulkemisella on suuri merkitys yhteiskunnallisesti, taloudellisesti, sotilaallisesti, luonnonsuojelullisesti, eläinten suojelun ja perheiden hyvinvoinnin kannalta, listaa voisi jatkaa loputtomiin. Kun me muutumme, maailma muuttuu meidän mukana. Sen tähden on tärkeää, että otamme kehityksen askeleita ja teemme jotakin hyvää jokaisena päivänä.   Taavi Kassila