Kokemuksemme maailmasta

Meidän kokemuksemme maailmasta riippuu meidän tajuntamme värähtelytaajuudesta, jos värähtelymme ovat karkeita päihteidenkäytön, kielteisyyden ja hallitsemattomien halujen takia, näemme vain todellisuuden karkeimmat osiot, mutta jos meidän värähtelymme tulevat hienosyisiksi, sivistyksen, rakkaudellisuuden ja Jumalalliseen keskittymisen seurauksena, uudet ulottuvuudet aukeavat meille, tulemme kykeneviksi ymmärtämään kulttuurin, filosofian, uskonnon ja olemassaolon hienoimpia tasoja.   – Taavi Kassila