Elämän valttikortit

Kysyin matematiikan opettajaltani, minkälainen on vapaan tahdon ja kohtalon välinen suhde. Hän sanoi että kohtalo on koordinaatiston x-jana ja vapaa tahto y-jana ja elämämme on parabeli joka muodostuu näiden kahden välisistä arvoista. Mestarini taas sanoi saman asian niin, että yksi syntyy hyvät kortit käsissään, mutta pelaa ne huonosti ja toinen syntyy huonot kortit käsissään, mutta…

Luovan älykkyyden kenttä

Haastattelin aikoinaan televisioon fyysikko K. V. Laurikaista, joka kertoi että kun elektroneja lähetetään metallilevyssä olevan kapean aukon lävitse, hiukkaset menevät eri kerroilla eri paikkaan; elektroneilla on toisin sanoen vapaa tahto. Professori oli sitä mieltä, että tämä oli merkki Jumalan olemassaolosta. Maharishi Mahesh Yogi taas kutsui elektronien taustalla olevaa ilmiötä luovan älykkyyden kentäksi, että luonnonlakeja ohjaa…

Onko meillä vapaa tahto?

Jotkut ovat sitä mieltä, että meillä on vapaa tahto, toiset taas sanovat että kohtalomme on ennalta määrätty. Minun näkemykseni sijoittuu näiden kahden väliin, sanon että on olemassa asioita, joihin emme voi vaikuttaa, niihin meidän tulee sopeutua ja sitten on olemassa asioita joihin voimme vaikuttaa, niitä meidän tulee pyrkiä muuttamaan hyvän suuntaan. Ja meillä on aina…