Elää unelmansa todeksi

Jos vanhempamme haluaisivat meistä juristeja ja vaikka me olisimme menestyneitä tässä tehtävässä, mutta tosiasiassa haluaisimme olla taiteilijoita, me emme olisi onnellisia. Sen tähden viisas vanhempi auttaa lasta tulemaan omaksi itsekseen. Ja voidakseen tehdä näin, hänen tulee elää todeksi omaa unelmaansa ja elää itsensä näköistä elämää. Mutta toteuttaessamme omaa unelmaamme, meidän tulee elää universumin lainalaisuuksien mukaan,…

Minä unelmoin maailmasta….

Minä unelmoin maailmasta, jossa luontoa ei saastuteta vaan luonto nähdään jumalallisena ja tämä heijastuu ihmisten teoissa. Unelmoin maailmasta, jossa ei ole fanaattisuutta vaan jossa ihmiset olisivat suvaitsevaisia ja avarakatseisia hyväksyen eri uskonnot, jossa ei sodita eikä tehdä terroritekoja. Minä unelmoin maailmasta, jossa ihmiset ovat tasa-arvoisia eivätkä kansat ja ihmiset alista toisiaan, jossa rikkaudet jaetaan tasapuolisesti,…