Isä turvaa

Isänä olemisen onni on siinä että saa rakastaa lapsiaan, huolehtia, olla myötätuntoinen ja antaa heille sen tunteen, että heistä välitetään, että heillä on aina turvanaan isä, kaikissa olosuhteissa. Samalla tavoin meillä on Taivaallinen Isä, joka on meidän lopullinen turvamme, tapahtui sitten mitä hyvänsä. – Taavi Kassila

Turvapaikkana rakkaus

Jos rakastettumme jättää meidät, kuolemassa tai muuten vain, me saatamme kokea turvattomuutta, mutta jos me ankkuroidumme itse rakkauteen, me olemme aina turvassa. – Taavi Kassila