Sydämen sivistys

Jos me emme hyväksy toisen rotuisia, toisten kansakuntien, uskontojen tai toisenlaisen sukupuolisen suuntauksen edustajia, me voimme joutua tilanteeseen, missä meitä ei hyväksytä. Hyväksykäämme ihminen edusti hän sitten mitä hyvänsä rotua, kansaa, uskontoa tai sukupuolista suuntausta niin kauan kuin hän ei vahingoita toisia. Nähkäämme ihminen, kaltaisemme, erilaisten muotojen, hahmojen ja värien tuolla puolen. Tuntekaamme myötätuntoa ja…