Bumerangi palaa heittäjälleen

Vaikka ihmiset ja esineet näyttävät erillisiltä, kaiken taustalla on hienosyinen kenttä, joka yhdistää kaiken ja maailmankaikkeudella on muisti, joka ei unohda mitään, sen tähden se mitä teemme muille, se palaa meille. Me olemme saattaneet unohtaa sen mitä olemme tehneet toisille ja ihmettelemme sitten huonoa onneamme. Tullessamme tietoisiksi tästä lainalaisuudesta voimme muuttaa kohtalomme, sillä tehdessämme hyvää…