Synkronismi ja flow

C. G. Jung puhui synkronismista, tapahtumien tahdistumisesta, tapahtumien ilmenemisestä samaan aikaan, samaan suuntaan pyrkivät ihmiset löytävät toisensa. Maharishi Mahes Yogi sanoi, että luonto tukee mietiskelijää, toisin sanoen mikrokosmoksen ja makrokosmoksen, yksilön ja universumin välillä on suhde, jossa osapuolet reagoivat toisiinsa. Kun ihminen kunnioittaa universumin lakeja, silloin hän rakastaa luontoa ja luonto rakastaa häntä. Lapset ja…

Joogin flow

Maharishi Mehesh Yogi, joka oli koulutukseltaan fyysikko sanoi, että luonto tukee mietiskelijää ja tämä pitää kokemukseni mukaan paikkansa. Tämä johtuu nähdäkseni siitä, että kun hiljennämme mielemme ja kastaudumme absoluuttiin mielemme ja kehomme alkavat värähdellä luonnon kanssa samalla taajuudella, eläimet ja ihmiset tuntevat nyt vetovoimaa meitä kohtaan ja koska olemme luonnon kanssa paremmin harmoniassa, luonto ryhtyy…

Kuinka luonto suojelee meitä

Eräs joogi sanoi, että luonto tukee meditaation harjoittajaa, että kaikkialla läsnäoleva yhtenäiskenttä muuttuu suosiollisemmaksi hänelle, joka harmonisoi mielensä luonnon kanssa. Sama pätee epäitsekkäisiin tekoihin, myötätuntoisuuteen ja hyväntahtoisuuteen, luonto muuttuu hyväntekijälle suosiollisemmaksi. Ja kääntäen, kun teemme pahoja tekoja ja tuhoamme luontoa, luonto muuttuu vihamielisemmäksi meille, Niinpä meidän tulisi ryhtyä suojelemaan luontoa sekä yksilöinä että ihmiskuntana, jos…