Lasten kaltaisuudesta

Miksi me rakastamme lapsia, ihmisten ja eläinten jälkeläisiä? Johtuuko se heidän viattomuudestaan, siitä että he eivät teeskentele, että he ovat aina tosia? Johtuuko se siitä että heidän egonsa on olemattoman pieni, että he ovat niin innostuneita ja heidän rakkautensa on aitoa ja puhdasta? Rakastammeko me lapsia, koska he osaavat elää tässä ja nyt ja iloita…

Lapsenkaltaisuudesta

Mitä on lapsenkaltaisuus? Se on viattomuutta ja aitoutta, se on kykyä elää tässä hetkessä, se on sitä että osaa ihmetellä elämän ilmiöitä että kykenee oppimaan aina uutta, ja lapset rakastavat eläimiä ja luontoa ja he ovat kaikkien ystäviä, jotka osaavat antautua leikin riemulle ja lapsi uskoo luonnollisella tavalla siihen ihmeelliseen Voimaan, joka ohjaa kaikkea, ei…