Elämän valttikortit

Kysyin matematiikan opettajaltani, minkälainen on vapaan tahdon ja kohtalon välinen suhde. Hän sanoi että kohtalo on koordinaatiston x-jana ja vapaa tahto y-jana ja elämämme on parabeli joka muodostuu näiden kahden välisistä arvoista. Mestarini taas sanoi saman asian niin, että yksi syntyy hyvät kortit käsissään, mutta pelaa ne huonosti ja toinen syntyy huonot kortit käsissään, mutta…