Elämän valttikortit

Kysyin matematiikan opettajaltani, minkälainen on vapaan tahdon ja kohtalon välinen suhde. Hän sanoi että kohtalo on koordinaatiston x-jana ja vapaa tahto y-jana ja elämämme on parabeli joka muodostuu näiden kahden välisistä arvoista. Mestarini taas sanoi saman asian niin, että yksi syntyy hyvät kortit käsissään, mutta pelaa ne huonosti ja toinen syntyy huonot kortit käsissään, mutta…

Salatut lainalaisuudet

Oletko huomannut, että kun ajattelet jotakuta, hän tulee sinua vastaan kadulla tai soittaa sinulle. Se johtuu siitä, että tieto kulkee yhtenäiskentässä. Niinpä me tapaamme ne ihmiset, jotka meidän tuleekin tavata ja meille tapahtuu ne asiat, jotka kuuluvat kohtaloomme, kaiken taustalla ovat salatut lainalaisuudet, syyn ja seurauksen laki, joka säätelee tapahtumien kulkua. Niinpä sattuma on sana,…

Onko meillä vapaa tahto?

Jotkut ovat sitä mieltä, että meillä on vapaa tahto, toiset taas sanovat että kohtalomme on ennalta määrätty. Minun näkemykseni sijoittuu näiden kahden väliin, sanon että on olemassa asioita, joihin emme voi vaikuttaa, niihin meidän tulee sopeutua ja sitten on olemassa asioita joihin voimme vaikuttaa, niitä meidän tulee pyrkiä muuttamaan hyvän suuntaan. Ja meillä on aina…

Vapauden ihanuus

Kohtaloa on se, mitä me emme voi muuttaa ja vapaata tahtoa on se, minkä me voimme muuttaa. Jokainen meistä sairastuu joskus, mutta me voimme valita terveen elämäntavan ja pienentää sairastumisen riskiä. Me emme voi estää vanhenemista, mutta me voimme hidastaa sitä. Emmekä me emme voi estää kuolemaa, mutta me voimme valita sen miten elämme. Meillä…

Vapaus kohtalosta

Mikä on kohtalonja vapaan tahdon välinen suhde?tiedustelin kerran matematiikan opettajaltani.Hän vastasi,että hänen nähdäkseenkohtalon painolasti vastaa x-koordinaattiaja vapaa tahto y-kordinaattia.Kohtalomme voi olla raskauttava,mutta jos tahtomme on voimakkaampi,voimme voittaa kohtalomme. Voimme saada syntyessämme hyvät kortit ja pelata ne huonosti, tai voimme saada syntyessämme huonot kortit, mutta pelata ne hyvin. Ja vaikka kohtalomme olisi huono, meillä on aina…