Älykäs kenttä

Oletko huomannut että kohtaamme ihmisiä, jotka ovat kehityksemme kannalta tärkeitä, että eteemme tulee tilanteita, joista meidän tulee oppia? Eikö tämä tarkoita, että on olemassa kaikenläpäisevä, älykäs kenttä, joka tietää mitä me tarvitsemme, jonka synkronoi tapahtumia? Tämän kentän lainalaisuus näyttää olevan hyvyys ja oikeudenmukaisuus, kun me elämme elämän lainalaisuuksien mukaisesti, meidän elämäämme tuetaan, meitä autetaan, kuljemme…

Ponnistelu ja armo

Jos me toimimme Elämän tahdon vastaisesti, me sairastumme ja kärsimme, mutta jos me sopeutamme toimintamme Korkeimman tahtoon ja Elämän lainalaisuuksiin, me säilymme terveempinä ja olemme onnellisempia. Työskennellessämme jonkin asian eteen tarvitaan ponnistelua ja armoa, jotta voimme saavuttaa päämäärämme. Ja kun onnistumme, säilytämme näin myös nöyryytemme ja kiitollisuutemme. – Taavi Kassila

Elää unelmansa todeksi

Jos vanhempamme haluaisivat meistä juristeja ja vaikka me olisimme menestyneitä tässä tehtävässä, mutta tosiasiassa haluaisimme olla taiteilijoita, me emme olisi onnellisia. Sen tähden viisas vanhempi auttaa lasta tulemaan omaksi itsekseen. Ja voidakseen tehdä näin, hänen tulee elää todeksi omaa unelmaansa ja elää itsensä näköistä elämää. Mutta toteuttaessamme omaa unelmaamme, meidän tulee elää universumin lainalaisuuksien mukaan,…