Elää unelmansa todeksi

Jos vanhempamme haluaisivat meistä juristeja ja vaikka me olisimme menestyneitä tässä tehtävässä, mutta tosiasiassa haluaisimme olla taiteilijoita, me emme olisi onnellisia. Sen tähden viisas vanhempi auttaa lasta tulemaan omaksi itsekseen. Ja voidakseen tehdä näin, hänen tulee elää todeksi omaa unelmaansa ja elää itsensä näköistä elämää. Mutta toteuttaessamme omaa unelmaamme, meidän tulee elää universumin lainalaisuuksien mukaan,…