Mikrokosmos ja makrokosmos

Mikä on mikrokosmoksen ja makrokosmoksen, ihmisen ja maailmankaikkeuden välinen suhde? Minusta tuntuu että me emme ymmärrä tätä suhdetta riittävästi, maailmankaikkeudessa on salaisuuksia, jotka odottavat löytymistään. Yksi lainalaisuuksista näyttää olevan se, että niin kuin me kohtelemme toisia, niin elämä kohtelee meitä, kaikki palaa lopulta meille. Niinpä jos saastutamme luontoa, me saastumme. Pahantekijä voi pakoilla aikansa, mutta…

Bumerangi palaa heittäjälleen

Kun heitämme bumerangin, se palaa meille jonkun ajan kuluttua. Samalla tavoin, kun teemme jonkin teon, sen seurausvaikutus palaa meille, toisinaan niin paljon myöhemmin, että olemme jo unohtaneet tekomme ja valitamme siksi huonoa kohtaloamme. Tätä kutsutaan syyn ja seurauksen laiksi. Ken ymmärtää tämän, ei voi tehdä tietoisesti pahaa toiselle. Tehkäämme sen tähden hyviä tekoja nyt, silloin…

Ymmärrys muuttaa maailman

Jos kaikki maailman ihmiset ymmärtäisivät karmanlain, sen että kaikki mitä me teemme palaa meille itsellemme, niin kuin bumerangi palaa heittäjälleen tai että se mitä me kylvämme, sitä me niitämme, historian suunta muuttuisi, maailmasta tulisi paratiisi. Jos tämä ymmärrys tulee eläväksi meissä, voimmeko tehdä pahaa kenellekään, yhdellekään ihmiselle, eläimelle tai luonnolle? Emme, sillä silloin me ymmärrämme,…

Bumerangi palaa heittäjälleen

Vaikka ihmiset ja esineet näyttävät erillisiltä, kaiken taustalla on hienosyinen kenttä, joka yhdistää kaiken ja maailmankaikkeudella on muisti, joka ei unohda mitään, sen tähden se mitä teemme muille, se palaa meille. Me olemme saattaneet unohtaa sen mitä olemme tehneet toisille ja ihmettelemme sitten huonoa onneamme. Tullessamme tietoisiksi tästä lainalaisuudesta voimme muuttaa kohtalomme, sillä tehdessämme hyvää…