Elämämme elokuva

Jokaisen elokuvan, romaanin ja näytelmän tehtävä on näyttää millä tavoin päähenkilö muuttuu, toisinaan parempaan suuntaan, toisinaan huonompaan suuntaan, siitä syntyy draama. Meidän tehtävämme oman elämämme elokuvassa on näyttää millä tavoin me voimme muuttua. Henkisinä etsijöinä ja eettisinä olentoina meidän pyrkimyksemme on kasvaa ja kehittyä. Tämä tapahtuu ponnistelun kautta, oli sitten kyse opiskelusta, ammattilaisena kasvamisesta tai…

Se joka yhdistää maailman uskonnot

Bhagavad-Gitassa on lause, jota rakastan eniten, sillä siinä ilmenee Jumalan armo ja suunnaton rakkaus lapsiaan kohtaan. Tämä lause yhdistää samalla maailman uskonnot, sillä se osoittaa että uskontojen perustajat tulevat samasta lähteestä. ’Aina kun hyveellisyys taantuu ja paheellisuus lisääntyy, Minä ilmestyn maailmaan. Minä synnyn aikakausi aikakauden jälkeen näkyväiseen hahmoon suojelemaan hyveellisiä ja tuhoamaan pahantekemistä ja voimistamaan…

Menestyksen salaisuus

Mikä on menestyksen salaisuus alalla kuin alalla? Nähdäkseni kolme asiaa: nöyryys, ahkeruus ja rakkaus. Nöyryys on sitä että opimme alati uutta siitä mitä teemme, ahkeruus on sitä että ponnistelemme jatkuvasti saavuttaaksemme mestaruuden ja rakkaus on sitä, että rakastamme sitä mitä teemme ja teemme sitä mitä rakastamme. Rakkaus tuo työhömme maagisen säihkeen. Kun nämä kolme ovat…

Kilvoittelu ja armo

Kilvoittelu ja armo ovat sisaruksia,jotka kulkevat käsi kädessä,ilman toista ei ole toista.Lintu näkee vaivaa etsien pienokaisilleen ravintoa,jonka luonto sille armossaan antaa.Lapsi opettelee innokkaasti kävelemään,sillä vaistolla jonka luonto on hänelle suonut.Työtön hakee töitä,jonka kohtalo hänelle järjestää.Alkoholisti menee vertaistukiryhmään, jossa raittius hänelle lahjoitetaan. Ja henkinen oppilas etsii Jumalallista, joka hänelle armosta annetaan. Tehkäämme siis oma osuutemme, lopusta…